Propozice - Mushing pod věží 2018

 • Pořadatel: HANÁCKÝ MUSHERS CLUB z.s.
 • Ředitel závodu : Macková Renáta
 • Traťový komisař : Macek Petr
 • Datum konání: 27.-28.10.2018
 • Přihlášky: na těchto stránkách vyplňte formulář
 • Čipovou časomíru zajišťuje Czech sport Timing
  • Automatizované průběžné pořadí závodníků v projekci na TV ihned při detekci čipů pozemní anténou.
  • e-mail info každému účastníkovi po doběhu cílem
 • Datum uzávěrky přihlášek:
 • Formulářem: 21.10.2018
 • Telefon: 776128869 (jen v případě problémů)
 • Příchozí kategorie se může hlásit i na místě při prezentaci
 • Datum odvolání závodu: 25.10.2018
 • Startovné:
 • Dětská: zdarma
 • Junioři: 200 Kč
 • Sprint: 400 Kč
 • Mid: 450 Kč
 • Příchozí: 250 Kč (platba možná na místě)
 • Start ve 2 a více kategoriích + 200 Kč za kategorii k základnímu startovnému
 • ZMĚNA - Platba licencovaných je možná pouze převodem na účet (110899993/0300), JIŽ NE NA MÍSTĚ!, více zde
 • Odhlášení s vrácením startovného možno pouze do uzavření přihlášek (21.10.2018)
 • Závodník bude zapsán v seznamu přihlášených až po zaplacení startovného (připsání peněz na účet), do té doby je pouze registrovaný.
 • Místo a čas prezentace: 
 • sprint: Sobota - Chata pod věží Radíkov, 8.00 - 9.00 h, meeting 10:00 ve společenské místnosti
 • Mid: Pátek - Chata pod věží Radíkov, 17.00 - 20.00 h, meeting 20:00 ve společenské místnosti
 • Příchozí: Neděle - Chata pod věží Radíkov, 7.00 - 8.00 h
 • Kategorie a délky tratí (viz tabulka níže):
 • Dětská: 100 - 300 m (dle podmínek) „jen v sobotu“
 • Juniorská: 1800 m
 • Sprint: 5500 m
 • Mid: 20 000 m (bude upřesněna dle podmínek na trati)
 • Příchozí: 5500 m
 • Při účasti méně než 5 závodníků v kategorii se budou kategorie slučovat.
 • Příchozí (neoficiální) část závodu startuje v kategoriích CCM/W, SC, BKJM/W (dle počtu závodníků) po odstartování oficiální části závodu pouze v neděli, po startu licencovaných. A vyhlášení výsledků proběhne tentýž den (neděle).
 • Souběžně s tímto závodem se poběží seriál Hanácross: více informací zde.
 • Popis trati: Lesní a polní cesty s minimem asfaltu, středně náročná trať, rychlá, technická. Start i cíl v blízkosti ubytování a úvaziště.
 • Start prvního kola: 27.10.2018 sobota 12.00 h (mid) a cca 12.30 (sprint) cca 300 m od úvaziště a druhého kola 28.10.2018 neděle 9.00 h cca 300m od úvaziště
 • Ubytování: Chata pod věží, chatky, rezervace každý sám, kontakt p.Frank +420 736 209 252,  Radíkov u Olomouce rezervace@chataradikov.cz
 • Stravování: Chata pod věží - Radíkov
 • Veterinární podmínky: Veterinární podmínky: Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeny veterinárním osvědčením, které nahrazuje pas nebo očkovací průkaz (dle § 6 veterinárního zákona) obsahující záznam, že pes má v době přemístění platné očkování proti vzteklině tzn. pes je vakcinován proti vzteklině ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkován. V dokladu doprovázející zvíře musí být uvedena doba účinnosti.
 • Příjezd: možno už v pátek 26.10.2018 od 15:00 - 20:00 (Mid povinně), nebo v sobotu 27.10.2018 do 8:00
 • Povinná výbava: Dle Závodního řádu, všichni musí mít ochr. přilbu mimo CC. Kola, koloběžky, káry v dobrém stavu.
 • Zvláštnosti a upozornění pořadatele: Přísný zákaz volného pobíhání psů i mimo areál závodu od 26.-28.10.2018!!! Neuposlechnutí trestáno diskvalifikací. Prosíme udržujte pořádek (úklid nejen po psech).
 • Sponzoři závodu: PLATINUM NATURAL s.r.o., 
 • Za podpory: Lesy ČR, obce Dolany, Hlubočky, Radíkov a místní myslivecký sbor
 • www stránky: https://hanackymushersclub.webnode.cz/
Sprint Mid Příchozí
Kat. 1. kolo 2. kolo Kat. 1. kolo 2. kolo Kat. 1. kolo 2. kolo
A 5,5 km 5,5 km MU 20 km 20 km CCM 5,5 km 0 km
A1 5,5 km 5,5 km MU1 20 km 20 km CCW 5,5 km 0 km
C 5,5 km 5,5 km MB 20 km 20 km BKJM 5,5 km 0 km
C1 5,5 km 5,5 km MB1 20 km 20 km BKJW 5,5 km 0 km
C2 5,5 km 5,5 km MB2 20 km 20 km SC 5,5 km 0 km
A2 5,5 km 5,5 km MBKJ 20 km 20 km Dětská 0,3 km 0 km
BKJ 5,5 km 5,5 km MSC2 20 km 20 km  
CCM 5,5 km 5,5 km  
CCW 5,5 km 5,5 km
SC21 5,5 km 5,5 km
SC1 5,5 km 5,5 km
SC2 5,5 km 5,5 km
CCJ 1,8 km 1,8 km

 
Délky tratí jsou orientační, přesná délka tratě bude upřesněna v den závodu.
Vysvětlení ke zkratkám kategorií naleznete zde.
 
 
Petr M.ml.

 

Profil Tratě

Trať Vzdálenost Max. nad.výška Min.nad.výška Obrázek
Sprint 4,8 km Připravuje se Připravuje se č.
Jun 1,8 km Připravuje se Připravuje se č.
Mid 20 km Připravuje se Připravuje se  

 

Tratě se můžou měnit v závislostech na povětrnostních a neočekávaných podmínkách.

Petr M.ml.

Tento závod sponzorují: