Informace o nás

Náš klub vznikl 1.března 1992, kdy jsme už vlastnili svoje první závodní psy Barryho a Betku. Potom, co jsme vytvořili stabilní členskou základnu, jsme začali pořádat závody v Plumlově. Tam jsme dlouho nepobyli a přešli jsme pak na pořádání závodů v Cakově, kde se z toho stala snad tradice. Ale před pár lety nám tam padlo ubytování, tak jsme popošli blíž Olomouci a začali pořádat závody psích spřežení "pod věží" na Radíkově, což děláme dodnes.

Historie klubu

Náš tým

Psali o nás

Mushing

Sponzoři