GDPR

Důležité upozornění

Od 25.5.2018 nabíhá v účinnost nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Proto vám v nejbližším termínu zašleme formulář (poštou nebo emailem), ve kterém podpisem vyjádříte souhlas se zpracováním osobních údajů. Pro nás vyplývá povinnost odevzdat kopie těchto formulářů do 31.8.2018 svazu (viz email od Kamila Šrolerová ze dne 23. 4. 2018).

 

„Vážení předsedové musherských klubů,

 

jak jsem vám již avizovala, posílám vám všem VELMI DŮLEŽITÝ DOKUMENT, KTERÝM JE "SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ", který je nutný nechat podepsat všechny stávající i nové členy vašeho oddílu/klubu.

 

Tato povinnost vám vyplývá z nového přijatého nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů. Nová pravidla v oblasti ochrany osobních dat začnou platit 25.5.2018.

 

Prvním harmonizačním krokem je splnění informační povinnosti vůči vašim členům a zajištění souhlasu se zpracováním osobních údajů. OBĚ TYTO POVINNOSTI MÁTE UVEDENÉ V JEDNOM DOKUMENTU - PRO VAŠE USNADNĚNÍ (viz příloha tohoto emailu!).

 

Zdůrazňuji, že je nutné informovat VŠECHNY vaše členy (týká se to i dětí, tedy všech osob) a zajistit jejich souhlas se  zpracováním osobních údajů podpisem dokumentu, který jsem pro vás s pomocí ČUSu připravila a upravila. (to je ten v příloze emailu!). Takto je nutné postupovat u všech člnů, tedy nikoliv pouze u nově příjímaných, ale i u stávajících!!  Podepsané formuláře (tedy podepsaný souhlas) je zapotřebí v klubu důsledně archivovat.

 

PROTO VÁS ŽÁDÁM, ABYSTE DO 31.8.2018 ZAJISTILI NA SVÝCH SCHŮZÍCH ČI JINÝCH AKCÍCH PODPISY (SOUHLASY) VŠECH VAŠICH ČLENŮ, A POTÉ NÁM NASCENNOVALI ČI PŘEDALI KOPIE TĚCHTO SOUHLASŮ, KTERÉ SI ZASE MUSÍ ARCHIVOVAT SVAZ.

 

Není potřeba k tomu přistupovat nikterak tragicky a komplikovaně. Berte to tak, že ČASS pro vás připravil tento dokument, abyste s tím měli co nejméně práce a jen zajistili podpisy vašich členů a tím splnili povinnost, která od května na váš oddíl/klub padne.“

 

Petr Macek ml.